Produkcja roślinna

Krajowe ceny zbóż w przedsiębiorstwach prowadzących skup

Krajowe ceny zbóż w przedsiębiorstwach prowadzących skup

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w trzecim tygodniu października 2014 r. na rynku krajowym przeważały wz...

30 Paź 2014 Zboża

Produkcja zwierzęca

Zmiany unijnych przepisów dotyczących pasz

Zmiany unijnych przepisów dotyczących pasz

Komisja Europejska rozporządzeniem UE/1123/2014 z dnia 22 października 2014 roku zmieniła dyrektywę WE/38/2008 ustanawiającą wykaz planowanych zastoso...

30 Paź 2014 Pasze

Rybołówstwo / Gospodarka leśna

PO Ryby 2014-2020 przyjęty przez Radę Ministrów

PO Ryby 2014-2020 przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów podjęła we wtorek 21 października uchwałę w sprawie przyjęcia pro...

23 Paź 2014 Rybactwo

Polecamy:

Nowy wymiar fosforu

Nowy wymiar fosforu

"Nowy wymiar fosforu" – pod tym tytułem 16 października br. w miejscowości Ossa odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z możliwościami przeciwdziałania uwsteczniania się fosforu...

Jak przechowywać kokony murarki

Jak przechowywać kokony murarki

Murarki ogrodowe są aktywne mniej więcej od początku kwietnia (zależnie od przebiegu temperatury wiosną) do końca maja. Resztę roku dorosłe postaci pszczół spędzają wewnątrz kokonów...

Produkcja TV

Zobacz film
Bydło (23 filmy)
Zobacz film
Kury (13 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Owce (5 filmów)
Zobacz film
Prace na polu (25 filmów)
Zobacz film
Środki produkcji (13 filmów)
Zobacz film
Trzoda chlewna (11 filmów)
Zobacz film
Uprawy (23 filmy)

Rośliny uprawiane

.